YEŞİL

DITIB

CAMİ

„Kuruluş 1985“

Allah’ın selâmı rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun!

Sizleri canı gönülden selamlıyoruz. Türk-İslam Derneği „Yeşil Cami“ Bretten´in web sitesine hosgeldiniz.

Sitemizde güzel vakit geçirmenizi dilerken, bize ulaştıracağınız soru ve görüşleriniz için peşinen teşekkür ediyoruz.

Gönlümüz gibi kapımız da her Allah dostuna daima açıktır. Eğer bizimle irtibata geçmek isterseniz, çok seviniriz

Doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer var; seninle orada buluşacağız.

(Mevlana)

Tarihimiz

İlk kuşak Türk gurbetçiler Bretten şehrine vardığından itibaren, İslami bir ibadethanenin oluşumu çok hayati bir anlam ifade etmekteydi.

Bu sebepten ötürü, 1985 yılında „Yeşil Cami“ inşa edildi.

Bu tarihten itibaren „Yeşil Cami“ Bretten müslümanları için hem cemaat halinde namaz kılabildikleri mukaddes bir ibadethane, hem de İslami din felsefesini yaşayabilecekleri bir ortam oluşturdu. Cemiyetimiz ayni zamanda sosyal hayatın paylaşıldığı önemli bir mekandır.

Vizyonumuz

Vizyonumuzun tartışmasız en önemli temel taşlarını „entegrasyon“, „gençlerin eğitimi“, „dinler arası diyalog“ gibi eylemler oluşturmakta.

Yaşadığımız Almanya toplumu, içinde çok farklı kültürler ve dinler barındırmakta. Bu geniş „yelpaze“ sosyal açıdan her birimiz açısından büyük imkanları da beraberinde getiriyor.

Çok yönlü aktivitelerimiz sayesinde, toplumsal yasam adına üzerimize düşen vazifeyi yerine getirip, tüm potansiyel ve imkanlardan fayda elde etmek idealine katkıda bulunmak istiyoruz.

Hedefimiz her türlü çatışmadan arınmış, barışçıl bir toplum oluşturmak. Tüm sosyal sorunların samimiyet, hoşgörü ve eğitim vasitasıyla çözüleceğine inancımız sonsuz!

banner3-1

Misyonumuz

Yakın geçmişte Camilerin sırf cemaat halinde namaz kılındığı bir ibadethane görüsü vardı toplum nezdinde. Mevzubahis toplumsal izlenim ve bununla birlikte „mekanların“ kullanım amacı son yıllarda çok değişti.

Bugün Cami ortamı farklı kuşakta insanın, hak eşitliğine sahip kadınlar ve erkeklerin ve tabi ki farklı dinlere mensup insanların buluşup, görüşebileceği sosyal bir alan sunuyor.

Şeffaf ve yapıcı diyalogların gerçekleştiği bu istişare ortamına biz bir nevi „çeşitlilik platformu“ gözüyle bakıyoruz.

Buna ek olarak gençleri teşvik etmeyi ve böylelikle geleceğe hazırlamayı bir çok açıdan merkezi görevimiz olarak kabul ediyoruz. Kendimize belirlediğimiz hedef; gençlere „dinsel“, „kültürel“ ve „ahlaki“ değerleri aktarmak.

Kadın ve erkek haklarının eşitliği yine yüce dinimiz gereği derneğimizin temel bir prensibidir.

Aktivitelerimiz

Nitelikli bir imam kardeşimiz farklı yaş gurubundan oluşan cemaatimize Allah kelamını okumayı öğretiyor. Pedagojik eğitim yöntemleri de kullanılarak, „talebeler“ namaz ibadetini yerine getirmek adına gerekli olan dua ve sûreleri ezberliyorlar.

Yüce kitabımızı okurken, harflerin „hakkını“ verebilmek, harfleri mahreç ve aslına uygun olarak zikretmek amacı doğrultusunda hocamız öğrencilere „tecvid“ kaidelerini de öğretmektedir.

Bilhassa genç erkek talebelere „müezzinlik“ ve „hutbe“ eğitimi de başarıyla verilmektedir.

Akademisyen bir ilâhiyatçı olan imam arkadaşımız yüce kitabımızdan ayetleri tercüme ve tefsir ederek, öğrencilerle paylaşmaktadır. Buna ek olarak, hocamız öğrenci gurubuyla birlikte bu tefsirleri günümüz 21.yüzyıl hayatına göre analiz eder ve birlikte yorumlar.

KUR-AN KURSU

„Gençlik bilgelik öğrenme zamanıdır“ özdeyişini örnek alarak, genç kuşağa ciddi bir özveri ile yaklaşıyor, genç kardeşlerimizi teşvik ediyoruz.

Şeffaf ve açık sözlü toplantılarda gençlerle Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) sünnetlerini ve İslam ahlakını ele alıp, birlikte değerlendiriyoruz. Mevzubahis yüce İslam adabını günümüz merkezi Avrupa yaşantısına uyarlamakta gençlere yardımcı oluyoruz.

Bu bağlamda, gelecek kuşaklara İslami değerleri ve din ahlakını aktarmak bizim açımızdan çok büyük önem arz etmekte.

Tüm bu dini ve fikri içerik dışında genç kardeşlerimiz tabi ki kendi aralarında çeşitli sosyal aktivitelerde organize ediyorlar. Belirli aralıklarla, hem gerçek yaşamda hem dijital ortamda düzenledikleri futbol müsabakalarına dernek olarak hiç yabancı değiliz.

GENÇLİK KOLU

Cemaatimizdeki bayan kardeşlerimiz mecazi anlamda derneğimizin „taşıyıcı“ bireyleridir. Çok büyük bir özveriyle hem organizasyon hem de yönetim kanadında faal olan bayanlar bulunmakta. Yönetim kurulu mensubu olan hanım arkadaşlar ne inisiyatif kullanmaktan ne de sorumluluk üstlenmekten çekinmezler.

Belirli aralıklarda ve bilhassa Ramazan ayı süresince bir bayan hoca önderliğinde hem mukabele okurlar hem de genel sosyal hayattaki „kadının rolü“ hakkında fikir alış verişinde ve istarede bulunurlar. Haftalık derslerde Kuran-ı Kerim okurlar ve tefsir eğitimi görürler.

Her yıl düzenlediğimiz kermes veya iftar programı faliyetleri çerçevesinde „kadın kolu“ çok aktiftir ve organizasyonda her daim „başı çeker“.

KADIN KOLU

Akın BATMAZ

Dernek Başkanı

…en asli vazifemiz müslüman toplumuna ibadet edebilecekleri bir Cami sunmak ve bu mabedi ayakta tutmak

…bunun dışında Türk toplumunu maksimum seviyede entegrasyona teşvik etmek ve elimizden gelen desteği vermek

…tüm bu hizmetlere ek olarak dinler arası diyaloğu proaktif bir şekilde aramak ve yapıcı olmasını sağlamak

• İslam dini; barış, hoşgörü ve kardeşlik dinidir!

• İslam sosyal hayatı şekillendiren bir yaşam biçimidir.

• Dinimizin temel amacı; insanların dünyada ve ahirette ulvi saadeti bulmalarına vesile olmaktır.

• İslam hayatın her alanında oluşabilecek sorunlara mantıklı çözümler sunmaktadır.

İlyas YILDIRIM

Cami İmamı

„İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.“

(Hz.Muhammed SAV)

İletişim

Yasal Uyarı

Haftung für Inhalte
Obwohl wir uns um Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten bemühen, können wir hierfür keine Garantie übernehmen. Nach § 7 Absatz 1 TDG sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Eine Verpflichtung zur Überwachung übermittelter oder gespeicherter…

Veri Güvenliği

1. Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:

DITIB – Türkisch-Islamische Gemeinde zu Bretten e. V.
Bismarckstraße 2A
75015 Bretten, Deutschland

Email: info@ditib-bretten.de
Telefon: +49 (0) 176 566 51 313

Künye

DITIB | Türkisch-Islamische
Gemeinde zu Bretten e. V.
DITIB | „Yesil Cami“ Bretten

Bismarckstr. 2A
75015 Bretten

 0176 566 51 313
info@ditib-bretten.de
www.ditib-bretten.de

Amtsgericht Mannheim, VR 240196